Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Králíčci jsou pro přehlednost označeni písmenem a číslem. Mláďátka od nás odcházejí preventivně přeléčena proti kokcidióze.

Králíčka prodáme pouze osobně starší 18 let. Při více zájemcích o jedno mládě si vyhrazujeme právo rozhodnout, kterému kupujícímu mládě prodáme.

Způsob přepravy si kupující zajišťuje sám na vlastní náklady. V případě přepravy Přivez zvíře, je kupující povinen převzít mládě. Pokud se toto vrátí přepravou zpět, ztrácí kupující na králíčka nárok a tento bude nabídnut k další adopci, bez nároku na vrácení peněz.

Předběžná ústní dohoda o rezervaci trvá tři dny, mládě bude pevně rezervováno až složení zálohy.(minimálně polovina ceny králíčka). Rezervace jsou vždy na konkrétní mládě (jsou tedy nepřenosné!). Zruší-li kupující závaznou rezervaci nebo od koupě z jakéhokoli důvodu ustoupí, záloha (50 % ceny mláděte) je nevratná a rezervace je zrušena. Nebude-li možné z nějakého důvodu rezervovaného králíčka uvolnit k prodeji, záloha bude vrácena v plné výši.

Cenu mláďat stanovujeme dle druhu, barvy, stáří aj faktorů. Cena mláděte se pohybuje od 1.000,- do 2.000,-.

Dle dohody si musí kupující převzít králíčka nejpozději do dvou měsíců od jeho rezervace.

Kupující je povinen na výzvu doplatit cenu králíčka v plné výši a to nejpozději v den odběru. V případě, že kupující přestane komunikovat a na výzvu jej nepřevezme v domluveném termínu, vzdává se králíčka bez nároku na vrácení peněz a tento bude nabídnut dalšímu zájemci.

 

Vrh A k rezervaci: Mláďata narozena 1.1.2020 k odběru od poloviny února.

matka: Chin chin

otec: Duke

A1 - Prodáno

barva: modro-bílá

cena: 1 000, -

A2 - V novém domově

barva: japanovitá žlutá

 

A3 - V novém domově

barva: bílá s šedými znaky

A4 - Rezervace

barva: černá s bílou hvězdičkou

cena: 1.000,-